Onlayn şikayət ərizəsi
Şikayətçi haqqında məlumat
Şikayətə səbəb redaksiyaya və ya jurnalistlə əlaqənin olub-olmaması barədə
Şikayətə (iddiaya) səbəb yazı(lar) (İllüstrasiya) haqqında
Pozulmuş prinsiplər
Şikayətin verilməsi üçün spesifik səbəblər